Sjöfartens omställning till fossilfrihet & Climate change: Is shipping finally on board? 2018


Carbon emissions from global shipping to be halved by 2050, says IMO

HISTORISKT BESLUT OM ”SJÖFARTENS PARISAVTAL” ANTAGET AV FN:S SJÖFARTSORGANISATION IMO

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat–miljo/transporter/sjofartens-omstallning-till-fossilfrihet-er2017_10.pdf

Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att samordna omställningen till fossilfri
transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys,
Naturvårdsverket och Boverket. Inom det uppdraget har en myndighetsgemensam
strategisk plan för omställningen tagits fram.1
En viktig utgångspunkt är det betänkande om en klimat- och luftvårdsstrategi för
Sverige som Miljömålsberedningen presenterade sommaren 2016.2
Där föreslogs
ett övergripande mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären senast år 2045, för att sedan uppnå negativa utsläpp.
Vad gäller sjöfarten gjordes bedömningen att såväl inrikes som utrikes sjöfart ska
bära kostnaderna för sina utsläpp och klimatpåverkan. För inrikes transporter,
däribland sjöfart, föreslogs ett sektorsmål där växthusgasutsläppen ska minska
med minst 70 procent mellan 2010 och 2030. Dessa målsättningar ingår även i
regeringens proposition om ett klimatpolitiskt ramverk, som lades fram under
våren 2017.

Climate change: Is shipping finally on board? Feb 2018

http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/6014/Climate_change:_Is_shipping_finally_on_board_.html

Olaf Merk, Shipping and Ports Expert, International Transport Forum

A group of EU countries has proposed reducing maritime carbon emissions by an absolute target of 70% by 2050. They also want to reduce carbon intensity, that is, the number of tonnes of carbon emission emitted per kilometre, by 90%, using the 2008 rate as baseline.

The shipping sector itself, represented by the International Chamber of Shipping (ICS), has officially proposed reducing carbon intensity by 50% to 2050, but not suggested an absolute reduction target.

Whatever carbon reduction strategy the IMO settles on, to keep the planet’s temperature “well below” a 2°C rise, as spelt out in the Paris Agreement, requires that shipping’s greenhouse gas emissions peak as early as possible and descend to zero by the third quarter of this century. The aforementioned IMO projection of an increase in emissions of 50-250% by 2050 makes that target difficult to attain, to say the least.

Front-runners in the maritime sector are beginning to embrace emissions-reducing technologies. There are already ships roaming the oceans that are propelled by electricity, methanol, hydrogen, biofuels and–as the OECD Observer reported as long ago as in 2010–wind (see references). The innovations to help keep greenhouse gases down are available, and an ambitious, agreed-upon emissions strategy in April will put extra wind in the sails of a cleaner, more efficient maritime industry. The glass is still half full; shipping nations should take care not to accidentally knock it over.