Om oss

Sedan början av 2000-talet har diskussionerna om att bättre tillvarata vattnet som en infrastrukturmässigt sätt att transportera människor blivit en allt större vision i Sverige och utomlands. Det gäller även att minska/stoppa de farliga o skadliga utsläppen i haven (kväve, koldioxid, cancerogena PAH kolväten, medicinrester, plaster mm. I det nystartade Orust E-boats AB är därför … Fortsätt läsa Om oss