Om oss


Sedan början av 2000-talet har diskussionerna om att bättre tillvarata vattnet som en infrastrukturmässigt sätt att transportera människor blivit en allt större vision i Sverige och utomlands. Det gäller även att minska/stoppa de farliga o skadliga utsläppen i haven (kväve, koldioxid, cancerogena PAH kolväten, medicinrester, plaster mm.

I det nystartade Orust E-boats AB är därför målet att medverka till omställningen med hållbara cirkulära affärsmodeller, allt från eldrivna Strana med en App som har kontroll på allt som rör båten, batteri, delningstjänster mm

De nya energieffektiva skroven och drivlinan från Seadrive.no  gör det möjligt att färdas, njuta av båtturer utan skadliga emissioner, varken i luften eller havet.

En förstudie har tagits fram där studiens insatser syftar till att utvärdera batterival, framdrivningssystem och snabbladdning för att skapa underlag för ett projekt där elektrifierad båt (elbåt/elfärja) kan utvärderas och testas under verkliga förhållande i Orust västra skärgård. Förstudien grundar sig på information genom kontakter med kommersiella aktörer och universitet i Sverige och utomlands.

Ny styrelse, Magnus Johansson (NEVS & ordf. i Elbilsverige.se), Gordon Strömfelt (e4s.se), (Helena Berg med i Advisory board), Arne Lindström (grundare Orust e-boats) . Orust e-boats har köpt IP-rättigheterna av Mannerfelt Design Team till helt nya STRANA Electric Boat, se mer info på www.stranboats.com

Orust e-boats, Strana-båtar är i tiden med den nya Strana-appen.