Om oss


Sedan början av 2000-talet har diskussionerna om att bättre tillvarata vattnet som en infrastrukturmässigt sätt att transportera människor blivit en allt större vision i Sverige och utomlands. Det gäller även att minska/stoppa de farliga o skadliga utsläppen i haven (kväve, koldioxid, cancerogena PAH kolväten, medicinrester, plaster mm.

I det nystartade Orust E-boats AB är därför målet att komplettera Orust och Sveriges fritidsbåtstillverkning med både nya eldrivna båtar/arbetsbåtar och färjor (20-80 passagerare) som har en energieffektiv och miljövänlig framdrivning utan skadliga emissioner.

En förstudie har tagits fram där studiens insatser syftar till att utvärdera batterival, framdrivningssystem och snabbladdning för att skapa underlag för ett projekt där elektrifierad båt (elbåt/elfärja) kan utvärderas och testas under verkliga förhållande i Orust västra skärgård. Förstudien grundar sig på information genom kontakter med kommersiella aktörer och universitet i Sverige och utomlands.

Ny styrelse, Magnus Johansson (NEVS & ordf. i Elbilsverige.se), Gordon Strömfelt (e4s.se), (Helena Berg med i Advisory board), Arne Lindström (grundare Orust e-boats) . I samarbete med Mannerfelt Design Team har Orust e-boats köpt IP-rättigheterna till helt nya STRANA Electric Boat, se mer info på www.stranboats.com

Andra partners är SeaDrive AS, Northvolt, Combitech,  Coriolis Utveckling, m.fl.

Orust e-boats, båtar är i tiden.