Fossilfritt Sverige


http://www.fossilfri2030.se/company/orust-e-boats-ab/

SOU logga

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Arne Lindström, VD för Orust e-boats med framtidens energieffektiva elfärjor

http://fossilfritt-sverige.se/
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Live från workshopen den 12 oktober 2018: Vilken klimatpolitik kommer att föras de närmaste fyra åren

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, om vilken klimatpolitik som funkar i praktiken.

Live från workshopen den 6 februari 2018: Hur höjer vi målen?

se seminariet uppdelat på förmiddag och eftermiddag enligt nedan:

kl.10.00 Svante Axelsson hälsar välkomna

kl.10.15 Global Carbon Law – så böjer vi kurvan – Johan Rockström, professor i Miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre

kl 11.15 Hur kan vi påverka världen – Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna

kl. 11.45 Fossilfritt Sverige och Talanoa

https://www.facebook.com/FossilfrittSverige/videos/2034633016805199/

kl.13.15 Så kan en organisation räkna fram sina klimatmål, Nina Ekelund, Hagainitiativet

kl.13.35 Goda exempel på att ställa om en organisation

kl.14.10 Talanoa-workshop med fika

kl.15.10 Sammanfattande diskussion

https://www.facebook.com/FossilfrittSverige/videos/2034717226796778/