Fartyg på el – en kraft att räkna med!


Läs om seminariet här på http://omev.se/?p=1639  och se hela seminariet nedan uppdelat med två filmer:

Del 1  https://www.youtube.com/watch?v=hFc7dXXKKpQ

Del 2  https://www.youtube.com/watch?v=EB2q4947_oc

Inledning och välkomna – Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse

Översikt av när elektrifiering är lämpligt ur miljö-, klimat och hälsoperspektiv – Johanna Mossberg, föreståndare, f3

Översikt av när elektrifiering är lämpligt ur ett kommersiellt perspektiv – Olov Lundbäck, projektledare, SSPA

När staden eller myndigheten väljer el? – Leif Magnusson, kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen

Batterier – möjligheter på kort och lång sikt? – Bo Normark, senior rådgivare, NorthVolt

Bränsleceller – möjligheter på kort och lång sikt? – Johan Burgren, Business Manager, Powercell

Vägfärjor på el – utsläpp och ekonomi – Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens

Lärdomar och erfarenheter från Norge – Sondre Henningsgård, Managing Director, Maritime Battery Forum samt konsult DNV GL

Lärdomar och erfarenheter från Danmark – Michael Guldmann Petersen, Senior VP Route Management & Operations, Scandlines

Lärdomar och erfarenheter från Sverige – Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena Rederi, och Anders Höfnell, Business Manager, Lloyds Register

Paneldiskussion: Vilka hinder, möjligheter och lösningar finns för fartyg på el i Sverige?
• Bo Normark, NorthVolt
• Harry Robertsson, Stena
• Anders Larsson, VD Öresund Drydocks
• Leif Magnusson, Västra Götalandsregionen

Avslutande reflektioner – Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige