Elektrifisering av kystfiskeflåten i Norge


http://network.bellona.org/content/uploads/sites/2/2017/08/Elektrifisering-av-kystfiskeflaten.pdf

Norge har over 5000 fiskefartøy i Norge. For å holde oss til båter med relativt lik driftsprofil, har vi i denne studien tatt
utgangspunkt i den norske kystfiskeflåten som består av ca. 3.000 fiskefartøy mellom 9 og 15 meters lengde. Denne
fartøygruppen egner seg meget godt for elektrifisering. Gjennomsnittsalderen på flåten er hele 29,4 år og de samlede utslippen

Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten kan reduseres med 210.000 tonn pr år (Ca 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløsning.

I løpet av relativt få år vil også bruk av hydrogen og brenselceller være tilgjengelig, noe som vil muliggjøre en 100% nullutslippsløsning for fiskeriene.