Det Blå Danmark – Et kraftcenter for digitalisering – januari 2018


Digitalisering og ny teknologi samt iværksætteri indtager en central rolle i vækstplanen. Vækstplanen indeholder følgende initiativer:
 Danmark skal gøres til et førende laboratorium for tests af nye maritime teknologier, digitale systemer, produktions- og driftsformer
samt energiproduktion.
Danmark skal specifikt være en frontløber inden for udvikling, test og anvendelse af maritim autonom teknologi, herunder som
accelerator i nye forretningsmodeller.
 Der skal arbejdes for, at de teknologiske muligheder udnyttes på bedste vis; dette kunne eksempelvis være i det danske skibsregister.
 Der skal nedsættes et rådgivende partnerskab for digitalisering af Det Blå Danmark.
 Der skal arbejdes for at håndtere maritime cybersikkerhedsudfordringer, herunder øget robusthed i den maritime IKTinfrastruktur,
baseret på fælles EU- og IMO-standarder og –
principper.
 Der skal arbejdes for at indføre en fælles europæisk skibsrapporteringsplatform, så skibe ved anløb af EU-havne oplever reducerede administrative byrder.

Se info https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/maritim-vaekstplan-det-blaa-danmark/