Autonoma Självkörande fartyg


 

Norskt samarbete bygger elektriskt och självkörande containerfartyg 

Yara, tillverkare av jordbrukskemikalier och konstgödsel, har beställt ett självkörande fartyg som ska drivas med batterier. Målet är att skeppet ska ersätta 40 000 lastbilsresor per år, och både minska utsläppen av klimatgaser och minska trycket på vägsträckan från fabriken i Herøya ner till hamnarna i Brevik och Larvik.

 

5 juni 2018 SJÖFARTSFRUKOST MED TEMA AI  – Vad är AI och vad säger forskningen? -AI och sjöfart i praktiken – framtiden för sjöfarten? 

 

9. april 2018 Søfartsstyrelsen har netop godkendt Limfjorden som testområde for Danmarks første førerløse havnebus.

Den maritime branche er midt i en transformationsproces, hvor digitalisering og automatisering spiller en hastigt voksende rolle. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af en række virksomheder og organisationer igangsat et projekt om etablering af Danmarks første førerløse havnebus over Limfjorden, der blandt andet skal supplere den offentlige transport. Søfartsstyrelsen har nu officielt godkendt projektet, der hermed går ind i fase to: testfasen.

20. februar 2018: Havnebus skal sejle uden kaptajn Der skal ikke være en skipper om bord på kommende byfærge over Limfjorden se mer info  https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/robot-skal-sejle-havnebus/0a95dcf4-b5a0-45e2-83f7-8d0cf8f12947 

Fjärrstyrda och autonoma fartyg kommer innebära både säkrare vatten och minskad miljöpåverkan, säger Robert Rylander, researcher på Viktoria.

Här provkörs framtidens båt – utan förare  Det norska företaget Kongsberg Gruppen har utvecklat ett system för självkörande båtar. I ett pressmeddelande säger man att deras system, kallat K-Mate, potentiellt kan användas i alla båtar som har ett elektroniskt gränssnitt mellan motor och styrsystem.

Den 7-8 februari 2018 är det åter dags för Transportstyrelsens sjöfartsseminarium se följande länk:

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/fartyg/sjofartsseminarium-2018/program-sjofartsseminarium-7-8-februari-2018_180202.pdf

http://www.voister.se/artikel/2016/12/skepp-ohoj-sjalvkorande-batar-i-sikte/

Om man tittar långt fram och tar bort besättningen som behöver vatten, avlopp, kök och så vidare från båtarna så kan man göra en viktbesparing på fem till åtta procent per fartyg. Man kan lasta fartygen mer effektivt och de kommer kunna transportera mera gods – kontentan blir mindre bränsle för samma tonkilometer av transport – och kanske besparingar på 10-15 procent i systemet.

SAMLAT EXPERTER

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/fartyg/sjofartsseminarium-2018/presentation-amnen-talare-sjofartsseminarium-2018.pdf

Viktoria Swedish ICT har tillsammans med Lighthouse nu för första gången samlat några av aktörerna inom automation för luft, väg, fartyg och undervattensfarkoster. I det nya initiativet ska man dra nytta av experter inom de olika områdena för att få till nya möjligheter för industrin att utveckla tjänster och produkter – men även möjliggöra för universitet och högskolor att ta del av resurserna.

– Idag finns inget regelverk på plats, varken nationellt eller internationellt i IMO (International Maritime Organization). Ska fartyg med högre automationsnivå kunna få svensk flagg? Och hur ska Sverige hantera fjärrstyrda fartyg som har till exempel finsk flagg i vårt inre vatten? Sådana frågor måste lösas. Så en av uppgifterna för initiativet är att hjälpa till med att föra dialogen framåt med svenska myndigheter och andra internationella företag och organisationer.